Giải pháp gỗ nội thất cho mọi nhà

Đăng ký nhận tin 3D - VR 360

Báo Cáo Tài Chính & IR

2023
2022
2021
2020
2019
2018
Báo cáo tài chínhQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4

Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét

17.08.2023

Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét

17.08.2023

Báo Cáo Hợp Nhất

24.04.2023 28.07.2023 27.10.2023 29.01.2024

Báo cáo riêng

24.04.2023 28.07.2023 27.10.2023 29.01.2024

Giải trình kết quả kinh doanh

24.04.2023 17.08.2023 28.07.2023 27.10.2023 29.01.2024
Tài liệu thuyết trìnhQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4

Báo Cáo IR

Báo cáo IR Quý 1/2023 Báo cáo IR Quý 2/2023 Báo cáo IR Quý 3/2023 Báo cáo IR Quý 4/2023
Báo cáo tài chínhQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4

Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét

15.08.2022 29.03.2023

Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét

15.08.2022 29.03.2023

Báo Cáo Hợp Nhất

25.04.2022 25.07.2022 22.10.2022 27.01.2023

Báo cáo riêng

25.04.2022 25.07.2022 22.10.2022 27.01.2023

Giải trình kết quả kinh doanh

25.04.2022 25.07.2022 15.08.2022 22.10.2022 30.03.2023 27.01.2023
Tài liệu thuyết trìnhQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4

Báo Cáo IR

26.04.2022 26.07.2022 24.10.2022 Báo cáo IR Quý 4/2022 Cập nhật KQKD T11 Cập nhật KQKD T10
Báo cáo tài chínhQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4

Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét

13.08.2021 18.03.2022

Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét

13.08.2021 18.03.2022

Báo Cáo Hợp Nhất

20.04.2021 20.07.2021 21.10.2021 24.01.2022

Báo cáo riêng

20.04.2021 20.07.2021 21.10.2021 24.01.2022

Giải trình kết quả kinh doanh

20.04.2021 20.07.2021 22.10.2021 18.03.2022
Tài liệu thuyết trìnhQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4

Báo Cáo IR

25.08.2021 02.11.2021 14.02.2022
Báo cáo tài chínhQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4

Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét

12.08.2020 26.03.2021

Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét

12.08.2020 26.03.2021

Báo Cáo Hợp Nhất

20.04.2020 20.07.2020 20.10.2020 20.01.2021

Báo cáo riêng

20.04.2020 20.07.2020 20.10.2020 20.01.2021

Giải trình kết quả kinh doanh

20.04.2020 20.07.2020 12.08.2020 20.01.2021
Báo cáo tài chínhQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4

Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét

09.08.2019 24.03.2020

Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét

09.08.2019 24.03.2020

Báo Cáo Hợp Nhất

19.04.2019 19.07.2019 18.10.2019 20.01.2020

Báo cáo riêng

19.04.2019 19.07.2019 18.10.2019 20.01.2020

Giải trình kết quả kinh doanh

19.04.2019 19.07.2019 18.10.2019 20.01.2020
Báo cáo tài chínhQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4

Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét

15.08.2018 25.03.2019

Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét

15.08.2018 25.03.2019

Báo Cáo Hợp Nhất

20.07.2018 22.10.2018 29.01.2019

Báo cáo riêng

20.07.2018 22.10.2018 29.01.2019
1900 6944

Add to Home Screen

https://www.ancuong.com/
https://www.ancuong.com/catalog/view/theme/